شهروند- پیرترین عنکبوت جهان که “شماره ی ۱۶” نام دارد و ساکن استرالیا بود، از دنیا رفت. البته نه به مرگ طبیعی و کهولت سن بلکه به وسیله ی نیش زنبور سمی!

این عنکبوت ماده استرالیایی که پیرترین عنکبوت شناخته شده در جهان است در زمان مرگ ۴۳ سال سن داشت و در نقب زمینی اش زندگی می کرد و به گفته ی شاهدان همچنان در این سن جذابیت داشت و گه گداری عنکبوت های نر به او سر می زدند، اما از آنجایی که عنکبوت های نر زودتر از ماده ها می میرند “شماره ی ۱۶” نیز توانسته بود تمام رقبای عشقی اش را در این سالها شکست دهد.

“شماره ی ۱۶” به دلیل نیش یک زنبور سمی و دارای انگل در نقب زیر زمینی اش از دنیا رفته است.

یکی از ویژگی های “شماره ی ۱۶” این بود که در محیط بسته و آزمایشگاهی نبود و توانسته بود تا این سن در طبیعت وحشی زندگی کند و از پس خودش بر بیاید. این عنکبوت پیر برای اولین بار توسط باربارا یورک مین استاد دانشگاه Western Australia کشف شد. او سالهای زیادی بر روی عنکبوت ها تحقیق کرده است.