شهروند- کمپانی اروپایی، متخصص در امور مالی از سال آینده دبیت های کارت های بدون مرز خود را در کانادا راه اندازی می کند. این دبیت کارتها که متعلق به مستر کارت  است به شهروندان کانادایی این امکان را می دهد که ارز مورد نیاز خود را به صورت واحد های پولی مختلف در این کارت نگهداری کنند و  در هنگام استفاده نسبت به جابجایی و خرید ارز از طریق بانک هزینه ی تبدیل کمتری را بپردازند.

رئیس کمپانی اروپایی TransferWise اعلام کرد که این کارت های دبیت بدون مرز برای تجار و افرادی که بخش مهمی از زندگی خود را در سفر می گذرانند بسیار قابل استفاده است.

محدودیتی برای مقدار پولی که می توان در این کارت های بانکی نگه داشت وجود ندارد و در صورت تبدیل ارز هزینه ی تبدیلی معادل ۰.۶ و یا نهایت ۱ درصد اعمال خواهد شد که در مقایسه با بانک بسیار کمتر است.