ناهید یعقوبیان، وکیل جوان  و کنشگر فعال جامعه زاده و بزرگ شده ریچموندهیل است. او در حوزه ی  مسائل کارگری، اشتغال و  حقوق بشر به امر وکالت اشتغال دارد. یعقوبیان عضو هیئت بازرگانی ریچموند هیل و شبکه زنان صاحب حرفه منطقه یورک است. او همچنین به صورت داوطلبانه و رایگان خدمات حقوقی خود را در اختیار شرکت های  غیرانتفاعی خانه برای کم درآمد ها در ریچموند هیل قرار داده است.

ناهید در حوزه ی آموزش عمومی یک قهرمان است. به تازگی برای کمک به هیئت مدیره مدارس منطقه ی یورک قدم پیش گذارده و به عنوان رئیس کمیته ی مشورتی برابری و مشارکت با آن هیئت مدیره همکاری می کند. این کمیته مسئول ترویج تنوع و مشارکت در میان مدارس است. با هدف قرار دادن موضوعاتی همچون نژادپرستی و اسلام هراسی، ناهید کمک می کند تا مدارس ما امن تر و دربرگیرنده تر باشد به طوری که دانش آموزان بتوانند روی آموزش خودشان تمرکز کنند.

مادامی که در دانشکده حقوق دانشگاه کوئین تحصیل می کرد، او سازمانی به نام “انجمن دانشجویان حقوق انتاریو” (LSSO) ایجاد کرد که صدای دانشجویان حقوق در سراسر انتاریو باشد. برای مشارکت برجسته اش در جامعه ی دانشجویی، ناهید جایزه برجسته ی دانشگاه کوئین Tricolour Award  را دریافت کرد.

ناهید بر این باور  است که پشتیبانی از انجمن های گوناگون،  باهمستان (کامیونیتی) های شهر و کشور را نیرومند می سازد و پیوند مردم را سبب می شود.

ناهید یعقوبیان کاندیدای حزب لیبرال برای انتخابات استانی انتاریو از حوزه ی آرورا ـ اوک ریجز ـ ریچموندهیل است.

او برنامه هایی در پیوند با مهدکودک برای دوره های پیش دبستانی، گسترش پوشش اوهیپ، برنامه های دارویی و پوشش دندانپزشکی، حمایت از سالمندان، سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و بهداشت و درمان نیز در اهداف خود دارد.