شهروند- آتشفشان  کیلااویی در “جزیره ی بزرگ” هاوایی، که از دو هفته ی پیش خروشان شده و فعالیت خود را از سر گرفته است، در روزهای اخیر شدت گرفته و مشکلات فراوانی را برای مردمان این منطقه ایجاد کرده است. خروش این آتشفشان هزاران نفر و خانه های بسیاری را به آتش کشیده و هزاران نفر را از خانه هایشان آواره کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که مواد مذاب آتشفشانی در مسیرهای مختلف با شدت بسیار زیاد به سمت رودخانه در حرکت هستند و گرد وغبار ناشی از زمین لرزه و فوران کوه به قدری در هوا پراکنده است که نیروهای کمک نمی توانند بدون داشتن ماسک های تنفسی و تجهیزات لازم در این منطقه رفت و آمد داشته باشند.

بسیاری از اتوبان ها در پی این اتفاق بسته شده است و ماموران در تلاشند تا تمام این منطقه را تخلیه کنند. دانشمندان مطمئن نیستند که چه زمانی آتشفشان Kilaueaآرام خواهد گرفت. سرعت حرکت مواد مذاب آتشفشانی حدود ۲۷۴ متر در ساعت است. این آتشفشان آخرین بار در سال ۱۹۵۵ فعال شده است. مقامات هشدار داده اند که تمام پروازهای توریستی به این منطقه تا اطلاع ثانوی کنسل شده است.