شهروند- صاحب کارخانه ی Perfection Metal در مونترال به دلیل ساخت سلاح گرم غیرقانونی مجرم شناخته شده است. این فرد که جین پی یر هوتو نام دارد و ۶۱ ساله است می گوید که فکر می کرد برای بازی پینت بال اسلحه تولید می کند و اصلا نمی دانست که این تفنگ های تولید شده می تواند در صحنه ی جرم استفاده شود.

این تفنگها که به گفته ی Jean-Pierre Huot مانند نمونه ی واقعی آن ساخته شده اند، تاکنون توسط بسیاری از مجرمان و قاتلان در مونترال و تورنتو مورد استفاده قرار گرفته اند و گویا برخلاف باور آقای جین پی یر هوتو می توانند غیر از بازی پینت بال به طریقی دیگر نیز کانادایی ها را سرگرم کنند!

در بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ پلیس مونترال حدود ۳۰ مورد صحنه ی جرم را با سلاح های ساخته شده توسط این کارخانه شناسایی کرده است. آقای جین پی یر هوتو می گوید، اگر به جای تفنگ پینت بال سلاح خطرناک دیگری توسط کارخانه اش تولید شده است او اصلا از آن خبر ندارد. ادعایی که روند قانونی بازجویی و دادگاه صحت آن را تایید خواهد کرد.