گمانه‌ها در مورد شهردار بعدی تورنتو

 

شهروند- آرش عزیزی: هنوز راب فورد با تصمیم دادگاه سرنگون نشده بود که گمانه‌ها در این م

ورد بالا گرفته بود:‌ چه می‌شد اگر الیویا چاو، نماینده‌ی محبوب «ترینیتی- اسپاداینا» در مجلس فدرال، شهردار تورنتو می‌شد. چه نامزد چپی بهتر از او؟‌ چه کسی مشهورتر و محبوب‌تر از او؟ شاید او تنها کسی باشد که بتواند فورد را پایین بکشد.

چاو پیش از ورود به سیاست فدرال در کنار همسر فقیدش،‌ جک لیتون، سال های سال عضو شورای شهر تورنتو (و پیش از آن هیئت امنای مدارس شهر)‌ بود. مدت زیادی است که هر بار صحبت از شهرداری تورنتو می‌شود خیلی‌ها آرزوی بازگشت او به سیاست شهری را می‌کنند.

اولیویا چاو