عمر البشیر رئیس جمهوری سودان می گوید او به دارفور سفر خواهد کرد. این اولین بازدید وی از آنجا از زمان صدور حکم بین المللی برای جلب اوست.


 

شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

بی بی سی:  عمر البشیر رئیس جمهوری سودان می گوید او به دارفور سفر خواهد کرد. این اولین بازدید وی از آنجا از زمان صدور حکم بین المللی برای جلب اوست.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بشیر در تجمع روز شنبه در حالی که لباس سنتی پردار رنگی پوشیده بود در برابر هوادارانش از جنوب سودان رقصید.

وی گفت: "اگر کسی می خواهد با ما بجنگد، نباید با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل یا دادگاه جنایی بین المللی سراغ ما بیاید. آنها باید شخصا به سرزمین ما بیایند تا با ما بجنگند."

خبرنگاران می گویند که سفر او به دارفور در روز یکشنبه نشانه آشکاری از سرکشی است.

وی همچنین ۱۳ سازمان امدادرسانی را که دستور اخراج آنها از دارفور را پیشتر صادر کرده بود "دزد" نامید. وی این سازمان ها را متهم کرد که "99 درصد بودجه خدمات انساندوستانه را برای خود برمی دارند و یک درصد را به مردم دارفور می دهند."

سازمان ملل می گوید اخراج این سازمان ها زندگی میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار می دهد.

دادگاه جنایی بین المللی (آی سی سی) حکم جلب بشیر را روز چهارم مارچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد.

این اولین بار است که چنین حکمی علیه رهبر یک کشور در زمان زمامداری او صادر می شود.

اما بشیر حق "آی سی سی" برای محاکمه خود را زیر سئوال برده است و می گوید که اگر این دادگاه واقعا بی طرف بود باید حق محاکمه شهروندان آمریکایی را نیز می داشت. آمریکا معاهده مربوط به تشکیل آی سی سی را امضا نکرده است.

هیاتی از اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب قرار است از شورای امنیت بخواهد که پرونده علیه رئیس جمهوری سودان را معلق کند.

دادگاه جنایی بین الملی بر اساس پیمان رم در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و هدف از آن رسیدگی به اتهامات نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی و ضد بشری است.

تاکنون ۱۰۸ کشور این پیمان را امضا و تصویب کرده اند اما چهل کشور از جمله آمریکا روسیه و چین سه عضو دائم شورای امنیت و اسرائیل هند و پاکستان آن را امضا و تصویب نکرده اند.