شهروند- داگ فورد و کابینه اش ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ سوگند می خورند و دولت را به طور رسمی در دست می گیرند. فورد در نشست خبری دیروز اعلام کرد که به محض شروع کار” قانون بازگشت به کار”  را برای کارمندان دانشگاه یورک تصویب و اجرایی خواهد کرد و به این اعتصاب که در تاریخ اعتصاب های دانشگاهی در کانادا بی نظیر است پایان خواهد داد.

۳۰۰۰ کارمند دانشگاه یورک از تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ در اعتصاب هستند و دانشگاه یورک تاکنون هیچگونه اقدام عملی برای بازگشت به میز مذاکره انجام نداده است. این اعتصاب حدود ۵۰,۰۰۰ دانشجوی این دانشگاه را تحت تاثیر قرار داده است. داگ فورد پیش از این اعلام کرده بود که در صورت برنده شدن رئیس دانشگاه یورک را تحت فشار می گذارد تا بر سر میز مذاکره بازگردد ولی در نهایت از قانون بازگشت به کار استفاده خواهد کرد زیرا به عقیده ی وی دانشجویان تنها کسانی هستند که از این اعتصاب طولانی ضربه می خورند. یکی دیگر از وعده های انتخاباتی داگ فورد کاهش ۱۰ سنتی قیمت بنزین است که می گوید از ابتدای ماه آینده عملی  خواهد کرد. او از جزییات چگونگی انجام این طرح سخنی به میان نیاورده است اما می گوید که تا پایان این ماه جزییات روند پیاده سازی طرح ها و وعده های انتخاباتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.