شهروند- در روزهای اخیر شاهد کشته شدن چند تن از شهروندان تورنتو در سوانح تصادف دوچرخه سواری بودیم. با افزایش شمار کشته شدگان تصادفات یکی از مقامات شهرداری تورنتو اعلام کرد که باید در تورنتو حالت اضطراری اعلام شود و سریع چاره ای برای تامین امنیت دوچرخه سواران اندیشیده شود.

امسال تاکنون ۲۱ تن دوچرخه سوار در تورنتو در سانحه ی تصادف جان خود را از دست داده اند که بیشترین میزان این تصادفات در دان تاون تورنتو بوده است. یکی از مهم ترین عوامل این سوانح کمبود مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر است.

جان توری ضمن اظهار تاسف و همدردی با خانواده های قربانیان اخیر سوانح دوچرخه سواری در تورنتو اعلام کرد که تمام تلاشش را می کند تا این شهر به شهری امن برای دوچرخه سواران تبدیل شود اما بسیاری می گویند که دو سال پیش نیز همین وعده ها از دهان جان توری شنیده شد و باز هم همان روند سابق ادامه دارد.

شهرداری تورنتو در نظر دارد تا ضمن پروژه ی ۸۵۰,۰۰۰ دلاری تعداد مسیرهای دوچرخه سواری را در شهر افزایش دهد اما به دلیل مخالفت بسیاری از نمایندگان شورای شهر این طرح همچنان در مراحل اولیه باقی مانده است. برخی از این نمایندگان می گویند که اصلا لزومی ندارد دوچرخه سواران در خیابان های شهر باشند؛ عقیده ای که جان توری آن را منسوخ و قدیمی می خواند.