پیروز صادقی

با تشکر از نامه آقای علی جم به شهروند در ارتباط با نامه اینجانب،  این نامه را به قصد احترام و ادب به آقای علی جم برای شهروند ارسال کرده ام.

آقای علی جم شاید عدم صراحت در نامه شما موجب ابهام اینجانب از نامه شما بوده است .اگر شما اولین نامه من را که خود نیز به آن اشاره کرده بودید با دقت مطالعه کرده بودید در آن نامه من از مراکز اسلامی خواسته بودم که خصوصیات و مشخصات بهتری از سه گروه ذکر شده در سه آیه از سوره احزاب را بیان کنند تا بتوانیم مقایسه بهتری بین آنها و جوانان معترض در ایران داشته باشیم.  به نظر من مقایسه آقای جنتی از یک عده انسانهای متعلق به هزار و چهارصد سال پیش که بسیاری از آنها بی سواد بوده، در محیطی بسیار محدود زندگی می کرده اند، مطیع و تحت کنترل قبایل و یا طایفه خود بوده اند و در نهایت جهالت به سر می برده اند تا آن حد که دختران خود را زنده بگور می کرده اند و یک مجسمه دست ساخته خود را معادل با خدای خود می دانسته اند، مقایسه این افراد با جوانان معترض در ایران به توسط آقای جنتی یک مقایسه بسیار نابجاست. در قرآن در چندین مورد اشاره به منافقین شده ولی هربار صحبت از گروه های مختلف با خصوصیات و نیات متفاوتی شده است. پس نیاز به این است که این سه گروه ذکر شده توسط آقای جنتی در سوره احزاب بهتر مشخص شوند.

آقای علی جم عزیز، اگر خداوند در قرآن برای اشاره به خود از ضمیر جمع(ما)  استفاده می کند، آیا این به من و شما نیز این اجازه را می دهد که من و شما به جای ضمیر (من) از ضمیر(ما) استفاده کنیم. این اشتباه دستور زبان فارسی شما باعث برداشتی اشتباه برای من شد.

من در مورد شما حکم نکرده بودم ولی قضاوت کرده بودم و بسیار خوشحالم که در این قضاوت اشتباه کرده ام.  بسیار خوشحالم که رفع ابهام کردید و شما نیز با من موافق هستید که اگر منظور آقای جنتی از این سه گروه جوانان معترض در ایران است پس شما هم با او موافق نیستید. اگر به زمان سخنرانی آقای جنتی در خطبه های نماز جمعه با دقت کامل توجه کنید این خطبه بعد از اعتراض به نتایج انتخابات خوانده شده و در این خطبه آقای جنتی درس تاریخ اسلام نمی دهد بلکه ایشان با صراحت کامل به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خط مشی و دستور عمل می دهد که با معترضین به حکومت خود چگونه می بایست رفتار کنند و برای اثبات حکم و ادعای خود به سه آیه از سوره احزاب استناد می کند.  پس شکی نباید داشته باشید که این خطبه برای تعیین تکلیف دستگیر شدگان این اعتراضات است.

از اینکه شما را فردی پایبند به وظایف شرعی و اسلامی خود می بینم بسیار خوشحالم. ولی آیا برخورد با افرادی که از اسلام برداشت خودسرانه  کنند و احکام سلیقه ای صادر می کنند و حکم به قتال می دهند، در هر لباس و مقامی باشند، وظیفه شرعی مسلمانان نیست؟ آیا وظیفه شرعی مسلمانان ایجاب نمی کند برخورد صحیحی با همین یک مورد سخنرانی آقای جنتی بکنند و تفاوت ها را متمایز کنند و اعلام کنند که این مقایسه آقای جنتی مقایسه صحیحی نیست. آیا تصور آن را نمی کنید که یک نوجوان سیزده ساله و یا یک زندان بان که به عشق اسلام و برای عبادت به خدا به نماز جمعه می رود و این سخنرانی و احکام را از آقای جنتی می شنود از اسلام چه برداشتی می کند و در آینده چگونه عمل می کند؟ و چه رفتاری با زندانیان می کند؟ آیا این وظیفه این مراکز اسلامی نیست که آنها نیز به وظیفه شرعی خود عمل کنند؟ صدای من و شما تا چه حد تاثیر دارد؟ صدای این مراکز می تواند چند هزار برابر بیشتر از صدای من و شما تاثیر مثبت داشته باشد. چقدر خوب می شد که چند مسلمان متعهد و مسئول و اهل گفتگو، مثل شما، گردانندگان این مراکز بودند و می شد چند کلمه حرف حساب با آنها در میان گذاشت.

امیدوارم که مسلمانان بیشتری مثل شما احساس مسئولیت کنند و این را تکلیف شرعی خود بدانند و با مشکلات جامعه و اسلام برخورد صحیح و انسانی و خدا پسندانه بکنند.

با امید توفیق شما