شهروند- بسیاری از کانادایی ها بویژه در شهرهای بزرگ نظیر تورنتو برای پیدا کردن شغل تمام وقت معلمی در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده اند. بسیاری از تازه فارغ التحصیلان مجبورند برای یافتن شغل تمام وقت به شهرهای کوچک تر و استان های دیگر مهاجرت کنند و مدت های زیادی را به عنوان معلم نیمه وقت و کمک معلم به خدمت بپردازند.

یکی از دلایل این اتفاق شاید میزان زیاد فارغ التحصیلان در سالهای اخیر است و اینکه معلمان قدیمی به دلیل مزایای شغلی فراوان و تجربه تمایلی به بازنشستگی ندارند. اما آموزش پرورش انتاریو میگوید به دلیل علاقه ی فراوان شهروندان به مدارس French Emersion و تقاضای فراوان در سالهای اخیر به آموختن زبان فرانسه هم اکنون نیاز فراوانی به استخدام معلم فرانسوی زبان هست و کسانی که دارای مدرک آموزش زبان فرانسه از مدارس معلمی باشند می توانند به راحتی و به سرعت در مدارس و برای مشاغل تمام وقت استخدام شوند.

هم اکنون مدارس French Emersion برای ثبت نام دانش آموزان از سیستم انتخابی تحت عنوان لاتاری استفاده می کنند تا بتوانند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند.