شهروند- کلاس های یوگا معمولا یکی از مکان هایی است که روابط انسان ها با یکدیگر بسیار نزدیک است و ممکن است نزدیک شدن مربیان یوگا و در بسیاری از موارد لمس بدن شاگردان برای بسیاری از افراد خوش آیند نباشد. این مسایل جزیی و ساده ممکن است برای کلاس یوگا و معلمان دردسرهای فراوانی را فراهم کند و بسیاری از کسانی که علاقمند به یوگا هستند حرکات مربیان را سوء برداشت کنند.

به همین دلیل و برای پیشگیری از بسیاری موارد دیگر استودیوهای یوگا در تورنتو به تازگی کارتی را به شاگردان می دهند که کلمات بله و خیر بر دو روی آن درج شده است. این کارت که در اصطلاح “کارت های توافق” نامیده می شود به شاگردان این فرصت را می دهد که به راحتی و بی کلام تمایل خود را به نزدیک شدن و لمس بدنشان ابراز کنند و با این کار به معلمان کمک کنند تا از هرگونه خطای ناخواسته پرهیز کنند.

این کارتها در رنگ های مختلف و به صورت دستی و یا کامپیوتری چاپ شده و در شروع کلاس ها در اختیار شاگردان قرار می گیرد. بسیاری از استودیوهای یوگا در تورنتو اعلام کرده اند که استفاده از این کارتها با استقبال معلمان روبرو شده است و شاگردان نیز بازخوردهای بسیار مثبتی را به آن داده اند.