شهروند- گروهی از شکارچیان غیرقانونی که به قصد کشتن گله ای کرگدن وارد یک منطقه ی حفاظت شده در آفریقای جنوبی شده بودند به دام شیرها افتادند و به احتمال زیاد همه ی آنها کشته شده اند. این شکارچیان حداقل ۳ نفر بوده اند که بامداد روز دوشنبه به همراه تجهیزات کامل برای کشتن کرگدن ها وارد منطقه ی حفاظت شده ی Sibuya Game شدند. بقایای تجهیزات آنها که به همراه بقایای اجسادشان در کنار شیرها پیدا شده است، نشان میدهد که آنها قصد داشتند تا کرگدن ها را کشته و شاخ های آنها را به غارت ببرند. شش شیر گرسنه با کشتن شکارچیان، از کرگدن ها که مرگی دردناک در انتظارشان بود محافظت کردند.

هنوز مشخص نیست که آیا افراد دیگری هم وجود دارند یا نه. ممکن است همگی خورده شده باشند و یا توانسته باشند فرار کنند.

این جمله را باید شنیده باشید: اگر انسان حیوانی را بکشد، اسمش را ورزش می گذارد، ولی اگر حیوان انسان را بکشد، اسمش را وحشیگری و جنایت می گذارند.