شهروند- داگ فورد در مبارزات انتخاباتی بارها اعلام کرد که در صورت رسیدن به قدرت رییس هایدرو وان ، مایو اشمیت (Mayo Schmidt)، را اخراج خواهد کرد. داگ فورد مایو اشمیت را مرد ۶ میلیون دلاری مینامد و بارها گفته است که میتواند با حقوق و مزایای یک سال رییس هایدرو وان مقداری از کسری بودجه ی انتاریو را تامین کند، اما ظاهرا این تصمیم فعلا از لیست اولویت های دولت محافظه کار جدید کنار رفته است و مایو اشمیت میتواند همچنان به ریاست خود ادامه دهد.

بسیاری از مخالفان این تصمیم دولت میگویند که اخراج اشمیت در قیمت برق در انتاریو تاثیری ندارد و تنها مبلغ بسیار سنگینی را بر گردن این کمپانی می گذارد. اگر اشمیت توسط هیئت مدیره ی جدید که توسط دولت محافظه کار تعیین می شود و بدون دلیل منطقی اخراج گردد این کمپانی موظف است که مبلغ ۱۰.۷ میلیون دلار به ایشان پرداخت کند.

دولت قبلی لیبرال بخشی از هایدور وان را به بخش خصوصی فروخت تا بتواند رقمی حدود ۹ میلیون دلار برای پروژه های زیر ساختی فراهم کند. داگ فورد بارها کاتلین وین را به دلیل این تصمیم سرزنش کرد. مجموع درآمد و مزایای  اشمیت در سال گذشته ۶.۲ میلیون دلار بوده است.