سیزدهمین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ ۶ تا ١٠ فوریه ٢٠١٩

 

 

از همه ی گروه های تئاتری ایرانی خارج از کشور که علاقمند به شرکت در سیزدهمین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ هستند دعوت می شود تقاضای خود را همراه با سابقه گروه تئاتر، خلاصه نمایش، چند قطعه عکس از نمایش و فیلمی از اجرا یا تمرین نمایش تا تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠١٨به دفتر جشنواره ارسال کنند.

Adresse: Kulturverein Boje Postfach: 12 05 29, 69067 Heidelberg

Tel.: 0049 (0) 6322 5861 & 0049 (0) 171 6771461

E-Mail: theatergruppe.boje@gmx.de