در پی تظاهرات طرفداران مقام شامخ ولایت در واقعه غدیر قم و عجز و لابه آنان از رهبر برای انتشار رساله به زبان فارسی، دفتر مقام شامخ گزارش داده که رساله ولی امر مسلمین جهان مدتی است به زبان هایی مثل اسپرانتو، زبان بومیان آمازون، زبان اهالی قطب و جزایر قمر منتشر شده است؛ ولی رساله معظم له به زبان فارسی به خاطر همزمانی قضیه با اجرای هدفمندی یارانه ها به تعویق افتاده چرا که ممکن است پس از هدفمندی یارانه ها شورش هایی به وقوع بپیوندد و دشمن شایعه پراکنی نماید که شورش مردم به خاطر انتشار رساله مقام معظم است نه گرانی ارزاق عمومی. و اما بخش هایی از رساله مذکور که توسط خبرنگاری به بیرون راه یافته و به دست ما افتاده را عینا در اختیار خوانندگان و نوازندگان قرار می دهیم.

س ـ آیا در حوادثی مثل کوی دانشگاه که وقت برای غسل دادن تنگ است، می توان بدن دانشجویی که توسط برادران لباس شخصی  خونین و مالین شده را بدون غسل دادن از پنجره به بیرون پرتاب کرد؟

ج ـ مستحب است قبل از پرت کردن دانشجو از پنجره به بیرون، در گرد و خاکی که بپا کرده اید، بدن وی را تیمم بدهید درغیر اینصورت باید کفاره داد.

 

س ـ خوردن خیار فتنه (سبز) چه حکمی دارد؟

جواب ـ باید پوست خیار فتنه را کند و به آن نمک زد و با کارد سرش را برید، له کردن آن با دندان، بی نمک نیز مستحب است.

 

س ـ آیا نمایش سیرک و به طور کلی رفتن به سیرک موجب مفسده است؟

ج ـ شرکت در هر سیرکی جایز نیست، اما شراکت در سیرکی که توسط ولی فقیه نمایش داده می شود، از واجبات است.

 

س ـ شخصى براى مدتى به جهتى که توهم مى‌کرده قبله است یعنی به سمت چپ نماز می خوانده و بعدا که متنبه شده فهمیده که قبله در حال حاضر متمایل به راست است، آیا باید قضای گذشته را بجا بیاورد؟

ج ـ شخص باید علم به جهت قبله داشته باشد، اما اگر دچار توهم بوده و اکنون توبه کرده باشد در صورتی که انحراف وی بیش از نود درجه بیشتر نبوده که درآن صورت امکان توبه وجود ندارد، بر وی حرجی نیست. در فرض دوم در حال حاضر چون می توان به اذن ولی فقیه به سمت راست نماز گذارد، احتیاجی به اعاده نمی باشد.

 

س ـ خوردن خیار فتنه همراه با ماست یعنی به صورت ماست و خیار چه حکمی دارد؟

ج ـ احوط است که در وهله اول رنگ فتنه را با پوست کندن خیار از بین برد و آنرا همرنگ ماست کرده و سپس نسبت به خوردن آن اقدام کرد.

 

س ـ آیا استفاده از سلاح سفت در جنگ نرم جایز است؟

ج ـ سلاح سرد خیر، اما سلاح گرم چون دشمن را سریعاً نرم می کند مانعی ندارد.

 

س ـ آیا بازی فوتبال روی چمن فتنه (سبز) حرام است؟

ج ـ چون شما در طی بازی چمن فتنه را لگدکوب می کنید ثواب هم دارد. به همین دلیل بازی هوایی بر روی چمن فتنه مکروه بوده و کفاره دارد.

 

س ـ برادر من مخالف سرسخت نظام و طرفدار جریان فتنه است و ما همیشه در خانه جر و بحث و دعوا داریم ولی بنده زورم به ایشان نمی رسد آیا می توانم برادرم را گاز بگیرم و آیا گاز گرفتن مخالفان نظام توسط افراد عادی کفاره دارد یا گاز گرفتن مخالفان جزو وظایف قاضی شرع است؟

ج ـ اگر برای صیانت از نظام گاز بگیرید و موجب عسر و حرج دندانهایتان نشود بلامانع است.

 

س ـ شک دارم که برادرم معتاد است یا نه و نمی دانم تفننی به فیض می رسد یا خیر، آیا واجب است او را به مقامات معرفی کنم؟

ج ـ نهی از منکر واجب است، اما در فرض سئوال مشخص نیست که برادر مذکور خوش کش است یا مفت کش و یا بست اولی، احوط است قبل از هرچیز صحت و سقم مسئله را جویا شوید تا خودتان و مقامات را سنگ روی یخ نکنید.

 

س ـ آیا جهت دویدن در پشت ماشین مقامات که اخیرا رایج شده اذن پدر و یا جد پدری شرط است؟

ج ـ اذن پدر و جد پدری شرط نیست، اما پدر و جد پدری از بهره ی حاصله ارث و میراث می برند.

 

س ـ آیا دادن پول به عنوان رشوه به روسای کشورهای دوست و برادر شرعا حلال است؟

ج ـ دادن رشوه که در عرف معمول به آن پول چایی می گویند، به روسای کشورهای دوست و برادر در صورتی منع شرعی دارد که از کیسه چرمی استفاده شود چون گذاشتن پول در کیسه چرمی کراهت شدید دارد و از سنت کفار است.

 

س ـ آیا واجب است هنگام رشوه دادن به روسای کشورهای دوست و برادر از ارز های خارجی استفاده شود یا می توان به ریال و تومان نیز رشوه داد؟

ج ـ پرداخت رشوه با ارزهای معتبر دشمن خارجی ثواب دارد چون با ریال و تومان موجب ریشخند و استهزاء است و باعث خسران نظام می شود و لذا حفظ آبروی نظام بر ضرر و زیان های مادی مقدم است.

 

س ـ ساکن قطب جنوب هستم چند سال قبل با ماشین برفی یک نفر را کشتم و اکنون قاضی پرونده حکم داده که باید بیست نفر شتر به خانواده مقتول دیه بدهم، اما شتر در این منطقه پیدا نمی شود تکلیف بنده چیست؟

ج ـ در صورت عدم دسترسی به شتر، مستحب است بوفالو دیه داد چون بوفالو از مجامعت کرگدن و شتر به وجود می آید.