شهروند- حدود ۳۰۰۰ تن از کارمندان قراردادی و نیمه وقت در بخش های مختلف دانشگاه یورک از ابتدای ماه مارس سال جاری به دلیل نارضایتی از قراردادهای کاری شان وارد اعتصاب شدند.

 

در ماه گذشته ۱۰۰۰ نفر از این کارمندان آخرین پیشنهاد دانشگاه را پذیرفتند و به سر کار خود بازگشتند، اما حدود ۲۰۰۰ نفر که اغلب اساتید و دستیاران آموزشی هستند، همچنان در اعتصابند. این اعتصاب که طولانی ترین اعتصاب تاریخ آکادمی در کانادا است حدود ۵ ماه است که ادامه دارد و دانشگاه و اتحادیه ی این کارمندان، CUPE 3903 ، نتوانسته اند بر سر میز مذاکره حاضر شده و با یکدیگر به توافقی جامع دست یابند.

دولت انتاریو دیروز دوشنبه قانون بازگشت به کار را معرفی کرد. در صورت تصویب این قانون این ۲۰۰۰ نفر باید به اعتصاب پایان داده و بر سر کار خود بازگردند و ادامه مذاکرات با دخالت یک شخص سوم که از طرف دولت انتخاب می شود ادامه خواهد یافت.

رئیس CUPE 3903 در پی این خبر اعلام کرد که داگ فورد با اجرایی کردن قانون بازگشت به کار برخلاف ادعایش نشان داد که دولت مردم و نیروی کار نیست و به کارفرمایان این اختیار را می دهد که حقوق قانونی افراد برای اعتصاب کردن و گرفتن حق خود را به رسمیت نشمارند. اما از طرفی سخنگوی دولت اعلام کرد که دانش جویان تنها کسانی هستند که تاوان این اعتصاب را برای مدت طولانی پرداخت می کنند و دیگر زمان آن رسیده است که بر سر کلاس های خود برگردند.