یک باکتری به نام  Streptococcus Gallolyticus Group  یا به اختصار SGG که به طور طبیعی در گاو وجود دارد می تواند گستردگی و رشد سرطان کلون را سرعت بدهد. سرطان از جهش (موتاسیون)  DNA در سلول ها و سرعت پیدا کردن تکثیر این سلول ها ایجاد می شود.

عامل اصلی ایجاد این جهش هنوز ناشناخته است. به دلایلی در برخی سرطان ها مانند لوسمی ها  و پاپیلوم HPV بیشتر به ویروس فکر می کنند ولی به دلیل وجود حدود هفتاد ویروس به صورت فلور نرمال در بدن انسان هنوز موفق به اثبات ویروسی بودن سرطان ها نشده اند، البته در مورد زگیل که یک نوع تومور خوش خیم است ویروسی بودن قطعی است. در مواردی مثل سرطان ریه سیگار را عامل ایجاد آن می دانند و در مورد سرطان کلون رژیم غذایی و مصرف زیاد گوشت قرمز را عامل ایجاد این بیماری می دانند ولی هیچ کدام از این ها عامل اصلی نیستند، بلکه آنها را عوامل ثانویه و مستعدکننده می دانند.

در مورد سرطان کلون اخیرا به دخالت میکروبی به نام SGG اعتقاد پیدا کرده اند. سرطان کولون سومین سرطان شایع در انگلستان است. میکروب SGG در برخی تومورهای برداشت شده از بیماران مبتلا به سرطان کلون دیده شده است. Yi Xuاز مرکز علوم سلامت A&M تکزاس و گروه همکار او توانستند با خوراندن این میکروب به موش های مستعد، سرطان کلون آنها را سرعت بخشند. این گروه دو دسته موش مورد نظر را انتخاب کردند، به دسته اصلی میکرب SGG خوراندند و به دسته دوم به عنوان دسته شاهد میکروب دیگری خوراندند و مشاهده کردند که تکثیر و استیلای سرطان در دسته اول دو برابر گروه شاهد است. سلول های سرطانی کلون انسانی در آزمایشگاه و بیرون از بدن نیز در مجاورت SGG افزودنی، بسیار سریع تر رشد کردند.

این گروه محققان روی تعدادی تومور سرطان کلون جراحی شده در ۷۴درصد نمونه ها SGG را جدا کردند. Yi Xu می گوید، این درصد قابل توجه نشان می دهد که ممکن است SGG در ایجاد سرطان کلون نقش بسیار مهمی داشته باشد، با این همه نمی دانیم که این باکتری عامل اصلی این نوع سرطان است یا خیر؟ یا این که فقط در سرعت تکثیر سلول ها نقش دارد.

اگر نقش SGG در ایجادسرطان کولون تأیید شود پیشگیری و درمان آن بسیار ساده می شود. Yi Xu می گوید، یک روزی شاهد این خواهم بود که با تزریق واکسن SGG بتوانیم بشریت را در برابر این سرطان وخیم مصون کنیم و تومور ایجاد شده را با آنتی بیوتیک مؤثر SGG درمان کنیم و این ره آورد بزرگ این گروه برای بشریت خواهد بود.

در بررسی های انجام شده مشاهده شده که دو تا هشت درصد مردم سالم و عادی SGG را در بافت کلون خود دارند و معلوم نیست که این باکتری از چه منبعی به آنها رسیده است، البته بررسی ها نشان داده است که این باکتری گاوها را آلوده می کند و در روده گاوها وجود دارد، یک بررسی نشان داده در اسپانیا مردمی که در روستاها و در نواحی مراکز گاوداری ها زندگی می کنند شش بار بیشتر از مردمی که در شهر بارسلون و دور از گاوداری زندگی می کنند SGG را در کلون خود دارند.

اگر روزی روشن شود که SGG عامل اصلی و اولیه سرطان کلون است پیشگیری و درمان آن به سادگی خواهد شد و معلوم خواهد شد که سرطان کلون یک بیماری عفونی است که از گاو به نحوی به انسان می رسد، آن گاه می توانیم منبع آن را در گاوها از بین ببریم.

تاکنون تحقیقات گروه Yi Xuاین نوید را به ما می دهد که درصد قابل توجهی از مسئله روشن شده است. به امید روزی که این گروه یا گروه های دیگری از محققان مژده صددرصد شدن کار خود را به بشریت ارائه دهند.

*دکتر خسرو نیستانی متخصص علوم آزمایشگاهی بالینی-تورنتو