شهروند- دیروز پنج شنبه حوالی ساعت ۶ صبح پلیس محلی برمپتون گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه یک پسر ۵ ساله گم شده است. مادر این پسر حوالی همین ساعت متوجه شده بود که پسرش در خانه نیست و در خانه باز است. این پسر ۵ ساله برای آخرین بار ساعت ۲ بامداد دیده شده بود.

تمامی همسایه ها به کمک پلیس، که سریع به محل حاضر شد، دست به کار شدند تا این پسربچه را پیدا کنند. سرانجام حوالی ساعت ۷ صبح بدن بیجان این کودک در حالی که زخم های بسیاری عمیقی بر روی آن دیده می شد در نزدیکی ریل های قطار پیدا شد. این پسر بچه سریع به بیمارستان کودکان در تورنتو منتقل شد و خوشبختانه علائم حیاتی اش تاکنون ثابت است. حوالی ساعت ۸ صبح پلیس محلی مرد ۲۸ ساله ای را در ارتباط با این موضوع دستگیر کرد. ظاهرا این مرد جوان با خانواده در ارتباط بوده و هم کودک و هم مادر، او را می شناسند. به گفته ی پلیس هیچ علامتی مبنی بر ورود با زور به خانه دیده نشده است. بررسی ها برای یافتن سر نخ و دلایل این حمله به کودک ۵ ساله در جریان است.