شهروند- داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، دیروز پنج شنبه اعلام کرد که برای مبارزه با مالیات کربن با نخست وزیر ساسکاچوان اسکات مو (Scott Moe) متحد می شود و به کمک این متحد جدیدش اجازه نخواهد داد که دولت فدرال کانادا این مالیات را بر مردم انتاریو تحمیل کند.

 

داگ فورد برای بررسی این موضوع و جلسه با اسکات مو دیروز پنج شنبه راهی استان نوا اسکوشیا شد. او در نشست خبری دیروز در این استان اعلام کرد که مواضع استان های انتاریو و ساسکاچوان در زمینه ی مالیات کربن کاملا یکی است.

برای تامین تعهدات بین المللی، دولت فدرال کانادا تهدید کرده است که هراستانی که برنامه ی مدونی برای کاهش میزان تولید کربن نداشته باشد باید مالیات کربن مصوبی را که توسط دولت فدرال اعمال خواهد شد پرداخت کند. استان های کبک  و بریتیش کلمبیا با این مالیات مشکلی ندارند و می گوید آسیبی به اقتصاد آنها وارد نمی کند. اما رهبران انتاریو و ساسکاچوان معتقدند که این مالیات باعث خواهد شد تا کسب و کارهای بزرگ برای گریز از پرداخت مالیات کربن از این استان ها بروند و به زندگی و اقتصاد این استانها در دراز مدت آسیب جدی وارد خواهد کرد.