پنجشنبه سوم مارچ در گالری معتبر جان باتیست شماره ۹۰۰ خیابان  Bay در مرکز شهر تورنتو نمایشی از چهل اثر هنرمندان نقاش پرتره کانادا گشایش یافت.  


شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹ دکتر رضا مریدی و دکتر براهنی در کنار محمود معراجی در دیدار از نمایشگاه


 

پنجشنبه سوم مارچ در گالری معتبر جان باتیست شماره ۹۰۰ خیابان  Bay در مرکز شهر تورنتو نمایشی از چهل اثر هنرمندان نقاش پرتره کانادا گشایش یافت. این نمایشگاه تا ۲۷ ماه مارچ جاری برپا خواهد ماند. اثر محمود معراجی با نام  "Hassan" به گفته ی بسیاری از ناظران نمایشگاه و گردانندگان انجمن پرتره ی کانادا بهترین اثر بود. این نمایشگاه که با نام "پرتره ی کانادا امروز و فردا"   The Canadian Portrait Today and Tomorrow  گشایش یافت از سوی هنردوستان کانادایی و گروهی از علاقمندان ایرانی آثار معراجی مورد استقبال قرار گرفت. از جمله دکتر براهنی، دکتر مریدی و گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی ساکن تورنتو از بازدیدکنندگان این نمایشگاه و اثر به یاد ماندنی معراجی بودند.

علاقمندان می توانند تا ۲۷ مارچ از نمایشگاه در نشانی Johnb.Aird Gallery , 900 Bay Street  (نزدیک ترین ایستگاه ساب وی ولزلی) بازدید فرمایند.