شهروند- با نزدیک شدن به موعد قانونی شدن ماری جوانا در کانادا ، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸، شاید خوب باشد که والدین از خطرات ناشی از خوراکی های دارای این ماده مخدر برای کودکان اگاه باشند و آنها را در مکانی قرار دهند که به هیچ عنوان کودکان به آنها دسترسی نداشته باشند. پلیس هلیفکس اعلام کرد اولین گزارش مرتبط با این مورد را دریافت کرده است.

 

شنبه ی گذشته یک کودک چهارساله به اشتباه ۱۵ تکه شکلات حاوی ماری جوانا را که در داشبورد ماشین پیدا کرده بود خورد. ظاهرا بزرگسالان در هر روز تنها می توانند یک تکه شکلات ماری جوانا را مصرف کنند. خوشبختانه والدین کودک به سرعت متوجه شدند که حال دخترشان بسیار وخیم است و ۹۱۱ را خبر کردند و کودک را سریع به بیمارستان رساندند. این دختر ۴ ساله بعد از سم زدایی از بدنش هم اکنون رو به بهبود است.

پلیس هالیفکس در این پیوند می گوید که مواد خوراکی حاوی ماری جوانا کاملا مانند نمونه های دیگرشان هستند و نمی توان از روی قیافه و مزه آنها را تشخیص داد و همین امر ریسک آن را برای کودکان بیشتر می کند. همچنین پلیس هلیفکس متذکر شد که داشتن ماری جوانا به هر شکلی تا تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ غیرقانونی است و با افراد خاطی برخورد خواهد شد.