SummerWorks Performance Festival

جشنواره تابستانی تئاتر تورنتو با ۳۰ پروژه و ۴۰۰ هنرمند در قلب خیابان کوئین غربی

از ۹ تا ۱۹ آگوست ۲۰۱۸

در مکان های مختلف. برای زمان و مکان و خرید بلیت از وبسایت دیدن کنید:

 summerworks.ca

 

جشنواره غذاهای یونانی

امسال بیست و پنجمین سالگرد این بزرگترین جشن خیابانی ست که همراه است با غذاهای خوشمزه ی یونانی

شنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۱ شب

محله یونانی  Greektown خیابان دنفورت حدفاصل برادویو و دان لندز

tasteofthedanforth.com

 

هنر آفریقا در هاربرفرانت

پنجمین سالی ست که جشنواره هنر آفریقا در هاربرفرانت سنتر برگزار می شود.  حضور برای همه رایگان است.

شنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۸ ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۱ شب

Harbourfront Centre

۲۳۵ Queens Quay W