شهروند- شهردار شهر ویکتوریا، لیزا هلپز (Lisa Helps) ، دیروز سه شنبه اعلام کرد که در راستای آشتی ملی با مردمان بومی کانادا مجسمه ی جان مک دونالد، اولین نخست وزیر کانادا، را از جلوی شهرداری این شهر برمی دارد. جان مک دونالد یکی از رهبران خشونت علیه مردمان بومی و یکی از بنیانگذاران مدارس شبانه روزی بومیان بوده است.

بسیاری از مردمان بومی این شهر می گویند هربار که برای انجام کارهایشان به شهرداری ویکتوریا می آیند با دیدن مجسمه مک دونالد به این فکر می کنند که اگرچه دولت فدرال کانادا در پی آشتی ملی با مردمان بومی است، اما دیدن این مجسمه و سمبل ها خلاف این ادعا را نشان می دهد.

لیزا هلپز نیز با این دیدگاه موافق است و می گوید آشتی ملی به زمان و تلاش زیاد نیازمند است و دولت کانادا در هر سطحی باید نشان دهد که بر این ادعا پایبند است. برخی از مخالفان این تصمیم می گویند که هر فرد سیاستمدار در تاریخ هر کشوری ممکن است در زمان خودش تصمیماتی گرفته باشد که هم اکنون به مذاق ما خوش نیاید و این دلیل نمی شود که نمادها و مجسمه های آنها را از شهر ها برداریم. اما شهرداری ویکتوریا چنین باوری را قبول ندارد و قرار است ۱۱ ام آگوست این مجسمه جای خود را به یک پلاک بدهد.