“شاعران زن ایرانی در خارج از کشور” عنوان شماره ویژه‌ی هفتمین شماره “آوای تبعید” است. در این شماره اشعاری از چهل شاعر زن ایرانی آمده که در جهان خارج از ایران ساکن هستند. نقد و بررسی شعر و مصاحبه‌هایی با چند شاعر بخش‌های دیگر این شماره از “آوای تبعید” است. ۴۴ تابلو از نقاشی‌ها و طرح‌های قدسی قاضی‌نور نمایشگاهی است که در صفحاتِ این شماره از “آوای تبعید” می‌توان بازدید.

 

آوای تبعید را می‌توانید از سایت آوای تبعید، در آدرس زیر دانلود کنید.

دیگر شماره‌های “آوای تبعید” را نیز می‌توان در سایت “آوای تبعید” مشاهده و دانلود نمود.

“آوای تبعید” در فیسبوک نیز قابل دسترسی می‌باشد.

آوای تبعید شماره ۷

سایت نشریه/www.avaetabid.comhttp://avaetabid.com/

فیس‌بوک: avaetabid