شهروند- کارمندان بخش فنی نمایشگاه ملی کانادا، CNE ، که عضو اتحادیه کارگری Local 58 هستند از ۱۷ ماه جولای و حدود یک ماه است که در حالت اعتصابند و نتوانسته اند برای قراردادهای کاری خود با صاحبان مکان این نمایشگاه، که شهرداری تورنتو است، به نتیجه برسند.

 

این اعتصاب با باز شدن نمایشگاه ملی کانادا در روز جمعه هفته ی گذشته وارد مرحله ی پیچیده ای شده است و ممکن است آسیب های جدی مالی را برای تورنتو و استان انتاریو بهمراه داشته باشد. این نمایشگاه هرسال رقمی حدود ۹۳ میلیون دلار برای تورنتو و ۱۲۸ میلیون دلار برای انتاریو کسب درآمد می کند.

بسیاری از بازدیدکنندگان می گویند که به دلیل اعتصاب کارمندان بخش فنی ترجیح می دهند امسال این نمایشگاه را بایکوت کنند و از این طریق حمایت خود را از این افراد نشان دهند. این اتفاق باعث شده است که تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه به شدت افت کند.

نماینده ی اتحادیه کارگری Local 58 درنامه ای سرگشاده از جان توری شهردار تورنتو درخواست کرده است که به این مساله سریع رسیدگی کند. سازمان برگزار کننده ی این نمایشگاه می گوید که زمان برای جبران خسارت مالی این چند روز در حال از دست رفتن است و شهرداری تورنتو باید هرچه سریع تر اقدام کند.