پلیس آلمان روز چهارشنبه ۱۸ مارچ یک باند ایرانی- آلمانی  را کشف کرد که مدت ها دست اندرکار قاچاق آدم به آلمان و سوئد بودند.  


شماره ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹


 

دفتر اروپائی شهروند: پلیس آلمان روز چهارشنبه ۱۸ مارچ یک باند ایرانی- آلمانی  را کشف کرد که مدت ها دست اندرکار قاچاق آدم به آلمان و سوئد بودند. ۲۰۰ مامور پلیس، ظرف یک روز در هامبورگ، هانوفر، اسنابروک و یک شهر دیگر به ۱۵ خانه هجوم بردند و ضمن دستگیر کردن چهار ایرانی و صربی ۳۳ تا ۵۳ ساله، مقادیری اسناد تقلبی، یک قبضه اسلحه و ۳۰ هزار یورو اسکناس جعلی کشف کردند. یکی از دستگیر شدگان، بی گناه شناخته و ساعاتی پس از دستگیری آزاد شد، اما قاضی برای سه متهم دیگر حکم بازداشت صادر کرد.

به گزارش پلیس، دستگیر شدگان، مهاجران غیرقانونی ایرانی، افغان و آلبانی را، از طریق ترکیه و یونان منتقل و برای آنان اوراق شناسائی جعلی تهیه می کردند. آن ها در دوازده مورد موفق به انتقال گروهی ی مهاجران شده اند و در چهار مورد در اجرای برنامه خود ناکام مانده اند.

به ادعای پلیس، هریک از مهاجران بین ۶ تا ۷۰ هزار یورو به سه قاچاقچی پرداخته اند. پلیس فدرال آلمان از ماه اکتبر سال گذشته میلادی این سه نفر را تحت نظر داشته است.


 

گله های انسانی در کامیون

دو هفته پیش از کشف شبکه قاچاق انسان، دو قاچاقچی دیگر که از مدت ها پیش مهاجران غیرقانونی را در قسمت بار کامیون ها و کامیونت ها به آلمان منتقل می کردند، در شهر فلنسبورگ آلمان در برابر دادگاه قرار گرفتند و به زندان محکوم شدند. اتهام آنان، به خطر انداختن سلامتی و جان مهاجران و رفتار غیرانسانی با آنان بود. یکی از دو متهم اعتراف کرد که در ماه اکتبر سال پیش ۲۶ مهاجر افغان و عراقی را در قسمت بار یک کامیون کوچک جا داده و به اسکاندیناوی رسانده است. وی به دو سال و سه ماه زندان محکوم شد. متهم دیگر نیز اعتراف کرد که دو ماه بعد ۳۱ عراقی را با کامیون به سوئد رسانده است. دادگاه برای وی سه سال و نیم حبس برید. هر دو متهم حاضر شدند در برابر تخفیف در مجازات، به همه تخلفات خود اعتراف کنند.

هنگام صدور حکم برای این دو متهم، قاضی گفت که آن ها با مهاجران تحقیرآمیز و غیرانسانی رفتار کرده اند و از طریق جادادن آن ها در قسمت بار کامیون ها، که از جریان هوا برخوردار نیست، جانشان را به خطر انداخته اند. متهمان ادعا کردند که به آرزوی انسان هائی که می خواسته اند از شرایط خطرناک و سخت عراق و افغانستان بگریزند، تحقق بخشیده اند. اما قاضی گفت: "این درست است، اما شما با نیاز این انسان ها معامله کثیفی کرده اید". قاچاقچیان از هر مهاجر حدود ۶ هزار یورو دریافت می کردند و آنان را مجبور می کردند که ۴۸ ساعت بدون هواخوری در قسمت بار کامیون بمانند تا به مقصد برسند.

در سال های اخیر، باندهای متعددی در آلمان به دام پلیس افتاده اند که همه آن ها مهاجران قانونی را به وسیله کامیون به این کشور یا به اسکاندیناوی می رساندند.