شهروند- رتبه بندی سالانه ی دانشگاه ها که توسط “مک لینز” منتشر می شود به تازگی برای سال ۲۰۱۹ گزارشات خود را منتشر کرده است. در این گزارشات دانشگاه سایمون فریزر در بخش “جامعیت” دانشکده ها بهترین رتبه را به دست آورده است.

 

دانشگاه مانت آلیسون نیز بهترین دانشگاه در بخش رشته های دوره ی لیسانس شده است. در بخش دکترا و علوم پزشکی، دانشگاه های تورنتو و مک گیل توانسته اند با امتیازی تقریبا برابر در رتبه ی نخست دانشگاه های کانادا بایستند.

به گفته ی Macleans، هر دوی این دانشگاهها برای کسب این امتیاز تلاش های بسیار زیادی کرده اند و مک گیل کمی جلوتر بوده است. در نهایت اما دانشگاه تورنتو با در نظر گرفتن مجموع امتیازها و شرایط در رتبه ی نخست دانشگاه های کاناد قرار گرفت.

بر اساس گزارشات و آمار، این دانشگاه بهترین کیفیت و بهترین شرایط را برای پرورش مدیران فردا داراست. اگرچه به صورت کلی دانشگاه تورنتو رتبه ی نخست دانشگاه کاناداست، اما در زمینه ی تکنولوژی در رتبه ی دوم بعد از دانشگاه واترلو ایستاده است. مدتی پیش در گزارشی دیگر دانشگاه تورنتو در یک بررسی جهانی رتبه ی بیست و یکم را در دانشگاه های دنیا به خودش اختصاص داد.