یک مقام ارشد فتح می گوید دو گروه رقیب فلسطینی، حماس و فتح، گفتگوهای خود برای آشتی ملی را از روز اول اپریل در مصر از سر خواهند گرفت.

شماره ۱۲۲۲ ـ پنجشنبه  ۲۶ مارچ  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: یک مقام ارشد فتح می گوید دو گروه رقیب فلسطینی، حماس و فتح، گفتگوهای خود برای آشتی ملی را از روز اول اپریل در مصر از سر خواهند گرفت.

نبیل شاس از دستیاران اصلی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که هر دو طرف سخت تلاش خواهند کرد بر سر تشکیل یک دولت وحدت ملی به توافق برسند.

نخستین دور گفتگوها میان این دو گروه هفته گذشته بدون رسیدن به توافق پایان یافت. دلیل آن هم اختلاف بر سر چگونگی تقسیم قدرت میان حماس و فتح و چگونگی موضعگیری آن دو مقابل اسرائیل بود.

فتح که گروهی عمدتا غیرمذهبی است مسئول اداره کرانه باختری است و حماس که یک گروه اسلامگراست حدود دو سال قبل کنترل نوار غزه را از چنگ فتح خارج کرد.

ایمن طاها از مقام های حماس گفت این گروه مصمم است کاری کند که گفتگوها موفق باشد اما درخواست های فتح برای پایبندی به موافقتنامه های موجود با اسرائیل را رد کرد.

به گزارش رویتر وی گفت: "پایبندی به موافقتنامه های صلح یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل و این کاملا مردود است."

آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل گفته اند تا زمانی که حماس خشونت را نفی نکرده و اسرائیل را به رسمیت نشاسد با آن گروه تماس برقرار نخواهند کرد.