شهروند- پلیس تورنتو دیروز دوشنبه اعلام کرد که بعد از ظهر روز یک شنبه تماس های فراوانی را دریافت کرده است مبنی بر اینکه بخش شمالی اتوبان شماره ی ۴۰۰ نزدیکی وان پر از ۲۰ دلاری است و مردم برای برداشتن آنها ماشین هایشان را رها کرده اند.

 

 

بنابرگزارش شاهدان افرادی که در این اتوبان مشغول به رانندگی بودند ناگهان متوجه شدند که سطح اتوبان پر از اسکناس های ۲۰ دلاری ست. ظاهرا رانندگان برای برداشتن این اسکناس های ۲۰ دلاری بی زبان ماشین های خود را رها کرده و به شکار بختشان رفته اند.

پلیس تورنتو می گوید زمانی که به این مکان رسیده اند از اسکناس خبری نبود و خوشبختانه این ترافیک و هیجان هم، هیچ تصادفی به همراه نداشته است. هنوز اطلاعاتی درباره ی اینکه این اسکناس ها از کجا آمده اند و مقدارشان چقدر بوده است موجود نیست.

همچنین پلیس تورنتو میگوید هیچکدام از افرادی که از این اسکناس ها برداشته اند به پلیس مراجعه نکرده اند و ظاهرا فکر کرده اند که بخت با آنها یار بوده است و تصمیم  دارند ۲۰ دلاری ها را برای خودشان نگه دارند.

برخی از شاهدان می گویند اگرچه در ترافیک سنگیتی گیر افتاده اند اما خوشحالی مردم ارزش این را داشت که دقایقی را در ترافیک سپری کنند.