به گزارش سی بی سی به نقل از خبرگزاری کانادا ژان کریتین، نخست وزیر اسبق دولت فدرال، روی رومانو، نخست وزیر اسبق ساسکاچوان و روی مک مورتری، دادستان کل سابق انتاریو در نامه ای به اتفاق، نخست وزیر انتاریو را به خاطر استفاده از بند ۳۳ حقوق و آزادی های شهروندان کانادا محکوم کرده اند.

داگ فورد روز دوشنبه اعلام کرد با این بند قصد دارد قانون دولت خود را به تصویب نمایندگان کوئینز پارک رسانده و تعداد اعضای شورای شهر تورنتو را محدود و اختیارات قانونی آن را به دولت استانی منتقل کند.

کریتین گفته است که این بند در نمودار حقوق و آزادیهای شهروندان کانادا آورده نشده که کسی با استفاده از آن پروسه معمول امور را با در نظر نگرفتن رای یک قاضی عوض کند. این سه چهره سیاسی مشهور و معتبر کانادا از نمایندگان حزب محافظه کاران پیشرو خواسته اند تا بپا خیزند و با ندادن رای به این قانون به مقابله با داگ فورد بپردازند.