از زمانی که جاستین ترودو در مبارزات انتخاباتی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی خود قانونی کردن تولید و مصرف ماری جوانای درمانی را مطرح کرد، و پس از پیروزی او و حزب تحت رهبری اش و شروع کار برای تدارک زمینه های لازم برای عملی کردن این وعده انتخاباتی اش، صدها شخص و شرکت شروع به فراهم آوردن امکانات لازم برای تولید ماده مخدر در ابعاد کوچک و بزرگ کردند و چند شرکت حتی با سرمایه گذاری های میلیاردی خود را برای به دست آوردن سودهای کلان  از بازار فروش قانونی ماری جوانا آماده کرده اند.

اخیرا حتی شرکت «کوکاکولا» که سرمایه چند صد میلیارد دلاری دارد و همینطور فروش آن در صدر شرکت های تولیدی جهان است، برنامه ریخته که در شراکت با شرکت های کانادایی سهمی از فروش این کالا به دست آورد.

اقتصاددانان و کارشناسان بازاریابی اما در گزارش های مختلفی گفته اند با توجه با تولید  فراوان ماری جوانا و بازارِ در همه حال کوچک کانادا از روز ۱۷ اکتبر که خرید و فروش ماری جوانا قرار است قانونی شود، امکان زیادی دارد که عرضه ی آن از تقاضا در بازار بسیار بیشترباشد.

یادآوری آنکه کوکاکولا قصد ندارد ماری جوانا کشت کند، بلکه می خواهد نوعی نوشابه تولید کند که در آن از ماری جوانا استفاده خواهد شد و مدعی شده که این نوع نوشابه های کوکاکولا مخدر نیستند، اما به التیام درد مفاصل کمک می کند!