شهروند- آزاده داودی: در دنیا انسان های خوش شانس زیادی وجود دارند و تجربه زندگی آنها ثابت می کند که گاهی می توان بیشتر از یک بار در زندگی شانس آورد. ژول پارنت ۶۹ ساله شهروند کبکی یکی از همین افراد خوش شانس است که توانسته است در طی ۸ سال دوبار برنده ی لاتاری یک میلیون دلاری شود.

او می گوید که می داند که احتمال بردن لاتاری بسیار کم است و این که فردی بتواند دوبار برنده لاتاری شود چیزی فرای شانس است. پارنت در سال ۲۰۰۸ نیز برنده ی لاتاری یک میلیون دلاری ۶-۴۹ شد. احتمال بردن در بازی۶-۴۹  یک در ۱۴ میلیون است و برای هرکسی در طول زندگی اتفاق نمی افتد.

ژول پارنت مجرد است و فرزندی ندارد. او می گوید بازی کردن لاتاری فرصتی است که در دوران بازنشستگی به او امکان گذران وقت را می دهد و برایش بیشتر جنبه ی سرگرمی دارد. گاهی انسان می برد و در بیشتر مواقع ممکن است با پولی کمتر به خانه بازگردد، اما این شکست ها لذت بازی را کم نمی کند. جولز اعلام کرد که به بازی کردن همچنان ادامه می دهد  و تصمیم دارد تا به زودی خانه اش را بازسازی کند و آن را به شکل یک خانه مدرن در بیاورد.