۱ـ مالک هنگام تنظیم قرارداد اجاره باید عبارتی را دال بر تأکید عدم استفاده از دخانیات (منجمله ماری جوانا که به زودی قانونی می شود) بگنجاند. ذکر این عبارت ممکنست مانع عدم استفاده مستأجر از این گونه مواد نشود، ولی به سرعت تخلیه وی در نهایت کمک می کند. توجه داشته باشید اگر مستأجر این مواد را برابر تجویز دارویی مصرف کند کار تخلیه دشوار خواهد شد.

۲ـ مالک نباید درخواست مستأجر را برای تخلیه ملک (قبل از اتمام قرارداد فیمابین) نادیده بگیرد. اگر درخواست وی به جهت اذیت و آزاری است که از جانب سایر مستأجرین، همسر سابق یا یکی از نزدیکان یا دوستان باشد، مستأجر باید ثابت کند این مزاحمت مداوم و برابر شواهد و مدارکی است.

۳ـ چنانچه مستأجر محل مورد اجاره را که بدون اطلاع و رضایت مالک ترک نموده و شخص دیگری را به جای خود ساکن کرده باشد، مالک نباید اجاره را از دست شخص جایگزین دریافت نماید، زیرا به محض دریافت، این شخص را به عنوان مستأجر جدید مورد تأیید قرار داده است. در واقع این حکم Lease Assignment خواهد داشت.

۴ـ اگر مستأجر به دلیل اضطرار مجبور است محل اجاری را برای مدتی ترک و شخص دیگری را به جای خود معرفی نماید (به شرط مراجعه به محل)، مالک باید این شرایط را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان رضایت خود را اعلام دارد (Sub Lease). مسئول پرداخت اجاره و رعایت قوانین جاریه مستأجر اصلی است.

۵ـ اگر به عنوان مالک می خواهید برای مستأجرتان کنتور فرعی نصب نمائید باید بدانید که وی موقعی کارکرد این کنتور را می تواند قبول کند که حداقل این کنتور در آن محل یک سال کار کرده باشد و صحت کار آن تأیید شده باشد.

۶ـ مالکین برای تنظیم قرارداد اجاره باید فرم جدیدی که از ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ استفاده از آن اجباری شده را به کار برند. عدم استفاده از این فرم و عبارات مندرج در آن، مستأجر را مختار می کند که اجاره را پرداخت ننماید تا هنگامی که مالک فرم جدید را تنظیم و به امضای طرفین برساند (حداکثر یک ماه).

۷ـ مالک باید بابت خسارت به اندازه یک ماه اجاره را به مستأجر پرداخت نماید، اگر خود یا افراد درجه اول فامیل وی بخواهند به محل اجاری نقل مکان کنند. این شرایط موقعی است که مستأجر به صورت ماه به ماه بوده و ۶۰ روز اطلاع قبلی نیز به وی داده شده است.

۸ـ مالک در صورتی که مصمم به فروش واحد استیجاری باشد فقط۶۰ روز اطلاع قبلی (از ابتدای هر ماه) به مستأجر داده و مبلغی نباید به وی پرداخت نماید.

۹ـ در صورت کاهش مالیات ملک (Property Tax) مالک باید اجاره را به همان نسبت کم کند مثلاً اگر کاهش به اندازه یک سوم باشد به همان اندازه اجاره واحد کسر خواهد شد. در این مثال از  اجاره ۲۴۰۰ دلار در ماه به اندازه ۸۰ دلار کسر می شود.

۱۰ـ مستأجر در مقابل خرابی و خساراتی که به ملک مورداجاره وارد نموده (عمدی یا سهوی) مسئول است و باید هزینه های مربوط به آن را پرداخت نماید. اثبات این موارد ساده است، اگر شما هنگام تحویل محل به اندازه کافی عکس و کلیپ ویدئویی از شرایط محل تهیه کرده و فرم مخصوص (شرایط تحویل واحد اجاری) را کامل پر کرده و امضاء گرفته باشید.

۱۱ـ مستأجر نباید شرایطی را در محل مورد اجاره فراهم آورد که موجب مزاحمت و اذیت سایر مستأجرین و یا مالک (اگر در محل زندگی می کند) شود. این مزاحمت ها شامل داشتن حیواناتی می شود که باعث حساسیت (آلرژی) یا سر و صدا می شوند و همچنین مستأجر از ایجاد سر و صدای غیر متعارف، قبول افرادی برای سکونت در محل به مدت طولانی و استفاده از دخانیات یا مواد مخدر جداً خودداری نماید، در غیر این صورت با اقدامات قانونی مالک برای تخلیه مواجه خواهد شد.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com