شهروند- جمعه گذشته توفان شدیدی در شهر اتاوا، پایتخت کانادا، رخ داد که خسارات زیادی را به خانه ها، ماشین ها و خیابان ها وارد کرد. بر اثر این طوفان کم سابقه برق بسیاری از مناطق شهر رفت و حدود ۳۷۰۰ مشتری اداره ی برق هایدرو اتاوا تا دیروز دوشنبه برق نداشتند. بسیاری از مدارس این شهر، بخصوص در بخش فرانسوی زبان گاتینو، تعطیل شدند و تا دیروز دوشنبه نیز تعطیل ماندند.

بسیاری از مردم به دلیل زمین خوردن، حراحات ناشی از شکستگی و یا شوک به دلیل این توفان سهمگین راهی بیمارستان شدند و به گزارش مقامات بیمارستان تا دیروز دوشنبه چهار نفر از این بیماران همچنان در بیمارستان اتاوا حضور داشتند.

از مردمی که از این توفان آسیب دیده اند و به مواد غذایی و یا مایحتاج ضروری نیاز دارند، خواسته شده است تا با شماره ی ۳۱۱ تماس گرفته و گزینه ی ۴ را انتخاب کنند. بر اثر این توفان بسیاری از خانه ها و آپارتمان ها کاملا ویران شده است و بسیاری دیگر از خانه ها برای تامین امنیت صاحبان تخلیه شده است.

 

کسانی که تمایل به کمک دارند می توانند از طریق Ottawa Food Bank، سازمان صلیب سرخ و شهرداری اتاوا کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار مردم آسیب دیده این شهر قرار دهند.