شهروند- هفته ی گذشته مجله ی New York Review of Books مقاله ای را با عنوان “بازتابهای یک هشتگ” از ژیان قمیشی، مجری سابق رادیوی سی بی سی منتشر کرد.  ژیان قمیشی در این مقاله نوشته بود که اگرچه از رفتاری که با مردم کرده است بسیار ناراحت است اما اتهامات وارد شده به او نادرست و غیردقیق بوده است.

 

ژیان قمیشی در سال ۲۰۱۶ از اتهام پنج مورد سوء رفتار و تجاوز جنسی تبرئه شد.  این مقاله با واکنش بسیاری مواجه شد. این مخالفان گفته اند که ژیان قمیشی نباید پلت فرمی رسمی برای انتشار مقاله ای داشته باشد که کاملا شخصی است و از زبان خودش و به نفع خودش نوشته است و کاملا جنبش #metoo را زیر سئوال می برد. ویراستار این مقاله به نام  یان بروما (Ian Buruma) می گوید که به دلیل واکنش های شدید و تهدیدها مجبور به استعفا شده است. بروما می گوید مجله او را اخراج نکرده است اما فشار اتهامات علیه او و مقاله آن قدر زیاد بود که بهتر دید کناره گیری کند. او می گوید از این که این مقاله را منتشر کرده است اصلا ناراحت و پشیمان نیست و فکر می کند وقتی در دادگاه قانونی ژیان قمیشی تبرئه شده است می تواند این فرصت را داشته باشد که درباره ی خودش صحبت کند.