شهروند- یک پزشک اهل تورنتو به نام Suganthan Kayilasanathan به دلیل سوء استفاده ی جنسی از یک دختر و نوشتن دو گواهی پزشکی برای اینکه این دختر بتواند از امتحانش صرف نظر کند، از کار تعلیق شده است. این تعلیق توسط مجمع پزشکان و جراحان انتاریو اعلام شده است و تا زمان اعلام و تعیین مجازات نهایی اجرایی خواهد بود.

 

بر اساس قوانین انتاریو اگر یک دکتر با بیمار خودش رابطه ی جنسی داشته باشد در زمان تعیین مجازات نهایی ممکن است برای همیشه پرونده ی پزشکی اش را از دست بدهد.

دکتر Suganthan Kayilasanathan در سال ۲۰۱۰ بعد از یک شب طولانی در یک مهمانی به دختری، که نامش Ms. A اعلام شده است ، پیشنهاد می دهد که به وی گواهی پزشکی دهد تا این دختر بتواند از امتحانات مدرسه اش که برای آن آماده نبوده است صرف نظر کند.

“خانم آ” طی یک هفته دو بار از این دکتر گواهی دریافت می کند. این دکتر و دختر جوان در فاصله ی بین این دو گواهی در یک هتل باهم رابطه ی جنسی برقرار می کنند. علاوه بر موارد بالا ظاهرا دکتر Suganthan Kayilasanathan از کارت اوهیپ بیمار استفاده ی غیرقانونی کرده است و برای نوعی تشخیص پزشکی این کارت را شارژ کرده است که اصلا واقعیت ندارد. این دختر خودش از آقای دکتر شکایت نکرده، بلکه طی صحبت هایش با یکی از دوستان، که او نیز از قضا دکتر است، اعلام کرده است که با دکتر Suganthan Kayilasanathan رابطه ی جنسی داشته است. این دوست دکتر به دلیل تعهد اخلاقی اش به جامعه ی پزشکان این راز را برملا می کند که منجر به تعلیق و افشای نام دکتر و این دختر شده است.