شهروند- گفته می شود که تولید یک گرم ماری جوانا در کانادا ۱.۵۰ دلار هزینه دارد، اما هزینه ی  تولید همین مقدار ماری جوانا در کلمبیا رقمی معادل ۵ سنت است. وجود نیروی کار ارزان و آب و هوای مطلوب کلمبیا، زادگاه پابلو اسکوبار، این کشور را به یکی از بهترین مراکز تولید ماری جوانا و دیگر مواد مخدر تبدیل کرده است.

 

با نزدیک شدن به زمان قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا، بسیاری از تولید کنندگان این ماده اعلام کرده اند که تاکنون رقمی معادل  ۱۰۰ میلیون دلار برای تولید ماری جوانا در کلمبیا سرمایه گذاری کرده اند.

در کلمبیا تولید و صادرات ماری جوانای دارویی از سال ۲۰۱۵ آزاد است، اما مصرف آن غیرقانونی است. این کشور حدود ۵۰ میلیون جمعیت دارد و نیروی کار در آن بسیار از کانادا ارزان تر است. تولید ماری جوانا در کلمبیا این فرصت را به کمپانی های کانادایی خواهد داد که بتوانند این ماده ی مخدر را از کلمبیا به دیگر کشورهای آمریکای لاتین که حدود ۶۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد صادر کنند. بسیاری از منتقدان این مساله از جنبه های سیاسی  این سرمایه گذاری نگرانند و می گویند سرمایه گذاری در زادگاه پابلو اسکوبار شاید دارای جنبه ی منفی و درگیر شدن با فساد درون سیستمی را موجب شود که کمپانی های سرمایه گذار باید بسیار در این باره دقت کنند.