logo--kanoon-H

هم میهنان! مردم آزاده جهان!

روند فرهنگ ستیزی و قلم شکنی ِ رژیم جمهوری اسلامی سویه ها و گستره هائی هردَم فزاینده تر وفراگیرتر می یابد. جلوگیری ازبرگزاری جلسه ها و برنامه های کانون نویسندگان ایران یکی از عرصه ها و گستره هائی ست که از سوی این رژیم بارها و بارها اِعمال شده است، اقدامی که بیش از هر چیز ابعاد وحشت این رژیم را از آزادی به نمایش می گذارد .

در تازه ترین اقدام تجاوزکارانه به حقوق اهل قلم، رژیم جمهوری اسلامی مانع برگزاری نشست ادبی ای که به موضوع ” عصرترجمه” اختصاص داشت، شده است. این نشست ادبی کانون نویسندگان ایران بنا بود روز سه شنبه ۱۶ دی ماه باحضور و سخنرانی بابک احمدی، احمد پوری، ناصر زرافشان، فرزانه طاهری، علی عبداللهی و حسن مرتضوی در منزل یکی از اعضاء کانون برگزار شود. بربنیان روش و منش شناخته شده ی جمهوری اسلامی، که ارعاب و تهدید گوهره ی آن است، این بار هم عوامل وزارت اطلاعات میزبان برگزاری این نشست را احضار و وی را تهدید کرد که جلسه را لغو کند، در غیراین صورت نیروی انتظامی مداخله خواهد کرد.

این اقدام ضد فرهنگی سبب شد تا کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران که سازمانده و بر گزار کننده این نشست بود، ضمن پوزش از سخنرانان جلسه، با خبررسانی به سایر اعضا و دوستداران، برگزاری جلسه را منتفی شده اعلام کند.

کانون نویسندگان ایران “در تبعید” با تکیه به منشور خود دردفاع بدون حصر و استثنا از آزادی اندیشه، بیان و قلم ،این اقدام فرهنگ ستیزانه حکومت سانسور را محکوم می کند وهمه نویسندگان و هنرمندان و نهادها و شخصیت های فرهنگی و حقوق بشری را، در مقیاس ملی و بین المللی فرامی خواند تا ازحق فعالیت کانون نویسندگان ایران حمایت کنند و فشارروز افزون اطلاعاتی و امنیتی را بر روی دست اند کاران کانون وسایر اهل قلم آزاداندیش و آزادیخواه میهنمان محکوم کنند. بی گمان افشا و محکوم کردن سیاست های ضد فرهنگیِ رژیم جمهوری اسلامی وعوامل سرکوبگر آن وظیفه همه آنهایی است که برای آزادی و علیه سانسور و اختناق مبارزه می کنند.

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”

هفدهم دی ماه ۱۳۹۳/ هفتم ژانویه ۲۰۱۵