شهروند-  روز دوشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸، راب اولیفانت، نماینده ی پارلمان حوزه ی دان ولی غربی، از دکتر جینا پروانه کودی به خاطر کمک هایش در حوزه ی مهندسی و هدیه ی ۱۵ میلیون دلاری اش به دانشگاه کونکوردیا تشکر و قدردانی کرد. دکتر کودی در سال ۱۹۸۹، ۱۰ سال بعد از مهاجرتش به کانادا از ایران، دکترای خود را از دانشگاه کنکوردیا دریافت کرد. او نخستین زنی بود که موفق به کسب مدرک دکتری در مهندسی ساختمان از دانشگاه کنکوردیا شده است و بعدها در سمت مدیر عامل و سهامدار اصلیCCI، شرکت مشاوره مهندسی بین المللی، مشغول به کار شد.

 

برای قدردانی از دستاوردهای جینا و هدیه ی سخاوتمندانه اش، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر به نام جینا کودی نام گذاری می شود و این اولین بار است که یک دانشکده مهندسی در کانادا به نام یک زن نامگذاری شده است. کمک های جینا به ارتقاء عدالت جنسی، تنوع و انعطاف پذیری کمک خواهد کرد.

دکتر کودی در توضیح کمک نقدی اش می گوید که بهترین راه موفقیت برای یک زن یا هر کس دیگری، از طریق آموزش عالی است. آموزش عالی یک سکوی پرش برای زنان، مردم رنگین پوست، جمعیت بومی و سایر اقلیت ها، برای دستیابی به برابری و پیروی از رویاهایشان است.

جینا می گوید عمیقا به کنکوردیا متعهد است، و برای همین این کمک را انجام می دهد. او همچنین اظهار داشت که هدیه اش به کنکوردیا برای نسل آینده است، برای اینکه افراد بیشتری بتوانند مانند او موفق شوند.

راب اولیفانت می گوید که بسیار خوشحال است این روز تاریخی را با جینا، همسرش تام کودی، دختران و خانواده و دوستانش جشن گرفته است. راب می گوید جینا تمایلی به اعلام کمک هایش نداشت و دلش می خواست تنها باعث شود در آینده افراد بیشتری به این دانشگاه کمک کنند.

جینا کودی در طول اولین هفته ی برابری جنسیت کانادا نشان می دهد که دنیای ما در حال تغییر است و این تغییر از طریق کار سخت، استقامت و تعهد به حقوق و فرصت های برابر محقق می شود.