شهروند، مونترال، علی شریفیان: به گزارش خبرگزاری کانادا فیلیپ کویار، نخست وزیر کبک و رهبر حزب لیبرال در اوج مبارزات انتخاباتی برای چهل و دومین دوره انتخابات عمومی کبک، روز شنبه تمام برنامه های مبارزات انتخاباتی اش را رها کرد و عازم گتینوی کبک شد تا از نزدیک به دیدن صدماتی که توفان، گردباد و باران های کم سابقه به وجود آورده، بپردازد. توفان و گردباد سبب شد تا حدود یک صد هزار نفر برقشان قطع، و بیش از ۵۰ ساختمان مسکونی و تجاری در هم کوبیده شود. صدها نفر به دلیل خراب شدن قسمتی یا تمام محل سکونتشان مجبور به گذراندن زندگی شان به طور موقت در پناهگاه ها شده اند.

به گزارش هواشناسی کانادا سرعت توفان و این گردباد کم سابقه در اوج خود به ۲۸۵ کیلومتر در ساعت رسید و سقف ساختمانها و دیوارهایشان را از جا کند. با مدد ماموران آتش نشانی و مردم داوطلب این تغییر آب و هوایی تلفات جانی نداشته و خبرها حاکی بر این است که تنها چهار نفر مجروح شده که حال دو نفر از این مجروحان وخیم است، اما تحت نظر پزشکان در بخش مراقبت های ویژه در حال درمان  هستند. از روز شنبه تا سه شنبه با کوشش فداکارانه تکنیسین های هیدرو اتاوا خطوط انتقال برق تعمیر و به بیشتر اماکن برق رسانی آغاز شد.

این توفان و گردباد هم صدماتی به اتاوا، پایتخت کشور و هم به گتینو که در استان کبک قرار دارد، وارد آورده است. هنوز مقامات رسمی این دو شهر انتاریو و کبک برآورد رسمی مالی از صدمات مالی وارده،  به دست نداده اند.

فیلیپ کویار کار امدادگران را مورد تحسین قرار داد و اعلام کرد کبک از هر نوع کمکی که بتواند به آسیب دیدگان این رخداد تاسف آور بکند، کوتاهی نخواهد کرد. مردم اتاوا و گتینو عمدتا و بیش از هر چیز دیگری  در این مرحله نیاز به حمایت احساسی و روانی دارند.