شهروند ـ آرش عزیزی: به مسائلی مثل مهاجرت و وضع مهاجران که می‌رسد چند عدد و رقم بهتر از هر ادعا و وعده‌ی انتخاباتی اوضاع را روشن می‌کند.

دولت محافظه‌کار به رهبری جیسون کنی، وزیر مهاجرت، در تبلیغات خود برای انتخابات ماه مه امسال مدام به یکی از همین آمارها اشاره می‌کرد تا دل خیلی از جوامع مهاجران را ببرد. یعنی این واقعیت که کانادا در سال ۲۰۱۰ بالاترین تعداد مهاجران در طول تاریخ خود را دریافت کرده است:‌ ۲۸۰ هزار مقیم دائمِ جدید.

جیسون کنی وزیر مهاجرت

اما آماری که این هفته در مورد سه ماه اول سال ۲۰۱۱ منتشر شد نشان می‌دهد درست در همان زمانی که محافظه‌کاران مشغول تبلیغات بوده‌اند،‌ کانادا شاهد کاهش نگران‌کننده‌ی ۲۵ درصدی در میزان پذیرش مهاجران و صدور ویزاهای اقامت دائم بوده است.

منتقدان و کارشناسان می‌گویند این آمار نشان از تلاش دولت محافظه‌کار برای پایین آوردن سطح مهاجران می‌دهد.