مهمترین موردی که برای دست اندرکاران اقتصادی، صاحبان صنایع و هر صاحب و دارنده مالی در رأس امور بررسی قرار می گیرد آن است که در صورت تحقق شرایط مخاطره آمیز به چه نحوی میتوان خطر تحقق یافته را کنترل نمود و به قول کارشناسان و خبرگان بیمه ای نهاد اقتصادی را از حالت ورشکستگی به ریکاوری ( باز پروری و بازسازی) در کوتاهترین زمان برگرداند. اولین قدم آن است که خود را برای سناریوهای از پیش تعیین شده و البته بدترین حالات آماده کرد. موارد زیر نمونه ای برای ارایه تصویر است:

۱- اگر راننده یکی از اتومبیل های بیمه شده باعث خسارت به چندین اتومبیل دیگر شده و متاسفانه در این تصادف چندین نفر زخمی، مصدوم و کشته شدند.

۲-یکی از اموالی ( خانه-کارخانه- انبار- ملک اجاره ای یا مغازه) که بیمه آتش سوزی شده بر اثر آتش سوزی عمدی توسط فرد ناشناسی کاملا از بین رفته است.

۳- محل یا دفتر کار بر اثر عملیات تروریستی توسط مقامات امنیتی و پلیس بسته شده و صاحب بیزینس مجبور است تمامی کار را تعطیل و تا مدت نامعلومی دسترسی به اطلاعات عملی نیست و عملیات اجرایی متوقف می شود.

۴- هکر معروفی متاسفانه با دسترسی به اطلاعات سازمان کلیه موارد را مخدوش و با تعویض تمامی رمزهای ورودی امکان دسترسی را برای همه از بین می برد و در ضمن به همه اطلاعات شخصی مشتریان بیزینسی هم دسترسی پیدا می کند و در مقابل طلب پول زیادی میکند (اصطلاحا خون بها دیجیتالی) .

۵- بر اثر یکی از حوادث فاجعه آمیز از قبیل توفان یخ کلیه نیروی برق کارخانه- منزل- دفتر کار از کار می افتد و همه کارکنان یا افراد منزل مجبور به ترک محل می شوند و با این عمل هزینه بسیار زیادی به بیزینس یا صاحب خانه تحمیل می گردد.

۶- یکی از کالاهایی که فروش بسیار خوبی دارد و درآمد شرکت روی آن استوار است توسط مقامات ذیصلاح بررسی و استانداردش برگشت می خورد و صاحب بیزینس مجبور می شود که تمامی کالا را از بازار جمع آوری کند.

۷- تمامی افراد کلیدی شرکت از جمله مدیر ارشد اجرایی و محققان در یک سانحه هوایی جان خود را از دست می دهند و سازمان بی سرپرست شده و سهام شرکت در حال سقوط می باشد.

در همه مواردی که عنوان شد بایستی سیستم جایگزینی قادر باشد در اسرع وقت هم جلوی سرایت بیشتر خسارت را به اموال بیمه شده بگیرد و در ضمن اطلاع رسانی کند و هم کلیه اقدامات جایگزینی را برای ادامه بیزینس یا برگشت به زندگی نرمال مدیریت کند. این خواسته فقط در سایه ایجاد سیستم پشتیبان با داشتن امکانات بسیار قوی و جایگزین عملی خواهد بود. تربیت مدیر توانا که در حالات ویژه بتواند شرکت بی سرپرست را رهبری کند یا سیستم اطلاعاتی کامل / موازی و بروز که در روز مبادا بتواند موسسه را از جایی دیگر رهنمود بخشد. این اطلاعات می تواند در فضای مجازی ضبط و نگهداری شود که هیچ چیزی قادر نیست به آن صدمه بزند (سیستم کلود).

در خاتمه این گزارش بار دیگر به لزوم داشتن سیستم پشتیبان/جایگزین/ موازی اشاره می نماید و خاطر نشان می کند که فقط موسسات و سازمان های اقتصادی نیستند که به آن نیاز دارند، بلکه هر خانه یا دفتر کوچک هم برای حفظ بقای خود بایستی همه اطلاعات مورد نیازش را در جای مطمئنی ذخیره کند تا در روز مبادا بتواند به آنها دسترسی داشته و هر چه زودتر به زندگی طبیعی برگردد.

شاد و سرافراز و موفق باشید.