مالک می تواند به دلایل منطقی و محکمه پسند برابر قانون مالک و مستأجر اقدام به تخلیه ملک نموده و عذر مستأجر را بخواهد. دلایل مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱ـ دیرکرد مداوم پرداخت اجاره

۲ـ عدم رعایت مفاد قرارداد اجاره فیمابین

۳ـ ایجاد مزاحمت مکرر برای سایر ساکنان

۴ـ ایجاد خرابی های عمدی یا سهوی در ملک مورد اجاره

موارد دیگری نیز می توان به این فهرست اضافه کرد که از بحث مختصر ما خارج است.

حال فرض می کنیم مستأجر در پرداخت اجاره تعلل ورزیده (معمولا بیش از یک ماه)، می خواهیم بدانیم به ترتیب قدم به قدم چه باید کرد و این قدم ها هر یک چقدر طول می کشد.

ـ مستأجر تا روز پنجم ماه هنوز اجاره پرداخت نکرده؛

ـ روز ششم شما می توانید اخطار کتبی بدهید.

ـ چنانچه این موضوع یعنی تأخیر در پرداخت تکرار شد روز ۱۴ همان ماه اخطار تخلیه توسط LTB (Landlord Tenant Board)  به مستأجر بدهید.

ـ معمولا ۳۰ روز طول می کشد که وقت دادگاه یا hearing به شما و مستأجر بدهند.

ـ برای بار اول اگر مستأجر حاضر نشد، مجدداً برای او اخطار یا احضاریه می فرستند.

ـ فرض کنیم مستأجر مراجعه کرد و شما توانستید حکم تخلیه بگیرید. پنج روز طول می کشد که این حکم را به دست شما بدهند.

این در صورتی است که مستأجر برای چندمین بار قول پرداخت داده ولی پرداخت نکرده باشد. اگر همانجا قول داد که اجاره را در چند روز آینده پرداخت کند دیگر حکم تخلیه صادر نمی شود.

ـ به هر حال پس از دریافت حکم تخلیه از دادگاه باز ۱۱ روز به مستأجر براساس آن حکم وقت می دهند که اجاره ی معوقه یا هر مبلغی که بدهکار است، پرداخت کند.

ـ بعد از ۱۱ روز مراتب به کلانتر یا Sherriff اطلاع داده می شود و او پس از دریافت هزینه ی مربوطه تا ۲۰ روز بعد قرار می گذارد که به محل مراجعه و اثاثیه مستأجر را در خیابان قرار دهد.

مراحل فوق (اگر همه چیز خوب پیش رود) ۹۰ روز و در غیر این صورت ۵ تا ۶ ماه طول می کشد. نکته جالب اینست که اگر مستأجر در آخرین مرحله اعلام نماید که مبالغ معوقه را می پردازد پروسه فوق متوقف می شود و او می تواند در محل مورد اجاره به سکونت خود ادامه دهد.

اگر مجدداً در ماه یا ماه های بعد شروع به عدم پرداخت اجاره کند، شما به عنوان مالک دو مرتبه باید از گام اول شروع کنید ولی چون سابقه موضوع موجود است پروسه ی سریع تری خواهید داشت.

به عنوان کسی که سالها با این گونه موارد سروکار داشته و خود همیشه تعدادی مستأجر داشته ام، توصیه می کنم تا حد امکان مالکان به جای رفتن به سراغ این پروسه ی طولانی و بعضاً اعصاب خردکن ارتباط بهتری با مستأجران برقرار نمایند، وضعیت آنان را درک کنند و با سعه صدر، مذاکره، نرمش و گذشت از مبالغ جزئی تر قبل از حاد شدن ارتباطات مراتب را حل و فصل نمایند.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com