شهروند- هلموت اوبرلندر (Helmut Oberlander) در سال ۱۹۲۴ در اوکراین متولد شد. او در سن ۱۷ سالگی به خدمت آلمان نازی درآمد و به عنوان مترجم برای آنها مشغول به کار شد. در سال ۱۹۵۲، اوبرلندر و همسرش برای اقامت کانادا اقدام کردند. یک سال بعد، اوبرلندر در زمان مصاحبه اش با افسر اداره ی مهاجرت کانادا در مورد سوابق و همکاری اش با آلمان نازی دروغ گفت و پرونده ی مهاجرتش پذیرفته شد.

 

او در سال ۱۹۵۴ وارد خاک کانادا شد و در سال ۱۹۶۰ موفق به دریافت شهروندی کانادا گردید. اما  در سال ۱۹۹۵ پلیس کانادا شروع به بررسی در این زمینه کرد و وقتی کاشف به عمل آمد که اوبرلندر در زمان مصاحبه دروغ گفته است شهروندی کانادا برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ از او گرفته شد.

بعد از این تاریخ او ۳ بار دیگر تقاضای تجدید کرد و هر سه سال این تقاضا رد شد و شهروندی کانادا بار دیگر به وی داده نشد. آخرین بار در سال ۲۰۱۷ این اتفاق افتاد و باز هم دولت کانادا اعلام کرد که این کشور به هیچ عنوان به کسانی که بهر طریقی در جنایات جنگی دست داشته اند شهروندی نمی دهد. اوبرلندر هم اکنون ۹۴ سال دارد و در سال ۲۰۱۳ همسرش را از دست داده است.