شهروند- دولت محافظه کار انتاریو به رهبری داگ فورد اعلام کرد که میزان حداقل حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۹ افزاش نخواهد یافت و همان ۱۴ دلار باقی خواهد ماند. میزان حداقل حقوق و دستمزد در ابتدای سال ۲۰۱۸ از میزان ۱۱.۶۰ دلار به ۱۴ دلار افزایش پیدا کرد و قرار بود در ادامه ی همین برنامه که توسط دولت لیبرال قبلی اجرایی شد در ابتدای سال ۲۰۱۹ میزان حداقل حقوق و دستمزد به ۱۵ دلار افزایش یابد. اما دولت محافظه کار کنونی میگ وید که این رقم در ۱۴ دلار متوقف خواهد شد و فعلا برنامه ی روشنی برای افزایش یا تغییر آن در آینده ی نزدیک ندارد.

 

البته دولت انتاریو می گوید برای کسانی که درآمدی کمتر از ۳۰,۰۰۰ دلار در سال دارند معافیت های ویژه ای را در نظر خواهد گرفت ولی هنوز دقیق از این برنامه ها پرده برداری نشده است.

افزایش حداقل حقوق و دستمزد در راستای بهبود شرایط کاری و با شعار اجرای عدالت در محیط کار اجرایی گردید، اما بسیاری از کارفرماها با افزایش میزان حداقل حقوق و دستمزد، با کاهش میزان مزایا و کاهش موقعیت های شغلی سعی کردند این هزینه ی اضافی را که بر گردنشان نهاده شده بود جبران کنند؛ مساله ای که موجب اعتراض ها و انتقادهای بسیاری در سال گذشته شد.