شهروند- جسد ماری مادلین یلوبک (Mary Madeline Yellowback)، ۳۳ ساله، اهلGods River  استان مانیتوبا روز جمعه در بخش صنعتی شهر و در میان زباله های بازیافتی پیدا شده است. ماری مادلین متاهل و دارای شش فرزند است و همگان او را به عنوان زنی شاد و سرزنده به یاد می آورند.

 

پلیس می گوید مرگ او مشکوک است، اما هنوز از جزییات دقیق این حادثه اطلاعاتی در دسترس نیست. پدر ماری می گوید که فکر می کرد دخترش گم شده باشد، اما روز شنبه از طرف پلیس با آنها تماس گرفته شد و معلوم شد که ماری مرده است و جسدش به طرز مشکوکی در میان زباله ها رها شده است.

ماری برای ویزیت دکتر به وینی پگ رفته بود و پلیس حدس می زند که توسط ماشینی دزدیده شده و به قتل رسیده باشد. ماری مادلین آخر بار پنج شنبه شب در هتل محل اقامتش در وینی پگ دیده شده است.

مرگ ماری مادلین برای بومیان این استان بسیار دردناک است. ماری مادلین که از بومیان کانادا است به طرز مشکوکی کشته شده است و این اولین بار نیست و مشابه این اتفاق به کرات برای زنان و دختران بومی می افتد و بسیاری از آنها حتی اجسادشان پیدا نمی شود. پدر ماری می گوید دخترش عاشق مردم و کمک به آنها بود و از این اتفاق دلش بسیار شکسته است.