شهروند- پلیس تورنتو اعلام کرد که به دنبال سپهر فتح اله یگانه است و برای وی قرار دستگیری صادر شده است. گفته می شود که سپهر متهم به قتل از نوع درجه یک است. بنابر گزارشات پلیس و گفته ی شاهدان، سپهر فتح اله یگانه در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ مردی به نام نادر فدائل را که ۴۵ سال داشت با ضربات متعدد قمه در نزدیکی محله ی ایرانی در نورت یورک تورنتو به قتل رسانده است. سپهر آرایشگر است و از تاریخ وقوع قتل توسط هیچ کس دیده نشده است.

:پلیس مشخصات قاتل فراری سپهر یگانه فتح الله را به شرح زیر توصیف کرده است
قد ۵ فوت و ۸ اینچ (۱۷۵ سانتیمتر)، با یک خال روی گونه چپ و ریش و موی کوتاه

 

پلیس در هنگام بررسی ماجرا اعلام کرد که سپهر در یک درگیری شرکت کرده است که منجر به قتل شده است. مشخصات ظاهری سپهر به قرار زیر است: قد ۵.۸ اینچ، جثه ی متوسط، بر روی گونه ی چپش یک خال دارد. پلیس تورنتو این فرد را مسلح و بسیار خطرناک توصیف کرده است و درخواست کرده که هرکسی از او خبری دارد و یا او را دیده است فورا با شماره ی ۹۱۱ تماس بگیرد.

همچنین هرکسی که به سپهر کمک کند و یا او را پناه دهد مجرم است و با او برخورد قانونی خواهد شد.