شهروند-  دیگر چیزی به انتخابات شهرداری تورنتو نمانده است و دو کاندیدای اصلی جان توری و جنیفر کیسمت در این روزهای باقی مانده در تلاشند تا هرچه بهتر و بیشتر خودشان و برنامه هایشان را معرفی کنند.

اما یکی از گروه های فعال محیط زیست تورنتو به نام Toronto Environmental Alliance  می گوید که جان توری ظاهرا نسبت به مسایل محیط زیستی بی توجه است و از جواب دادن به سئوالهای این گروه سرباز می زند. Toronto Environmental Alliance می گوید که بین ۱۰ تا ۱۸ اکتبر شش تاریخ را برای دیدن جان توری پیشنهاد داده است اما هیچکدام پذیرفته نشده است.

همچنین این گروه فعال محیط زیست می گوید حاضر است هر روز و هر تاریخی برای بحث درباره ی سیاست های محیط زیستی در حال انجام و پیشنهادات برای چهار سال آینده با جان توری دیدار کند، اما کمپین انتخاباتی توری می گوید که شهردار در دسترس نیست و بسیار شلوغ است.

جان توری در توضیح این درخواست می گوید که واقعا در هیچکدام از این تاریخ ها برای بحث و مصاحبه حضور نداشته است و می گوید فعالان حوزه ی محیط زیست می توانند طی یکی از کمپین انتخاباتی اعلام شده سئوالاتشان را  مطرح کنند، اما Toronto Environmental Alliance درخواستش را بسیار دیر مطرح کرده است و در روزهای باقی مانده شاید به سختی بتوان روز جداگانه ای را در نظر گرفت.