شهروند- رئیس پلیس تورنتو، مارک ساندرز، در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که افسران پلیس تورنتو نمی توانند ماری جوانا تفریحی مصرف کنند و اگر این کار را انجام دهند تا ۲۸ روز اجازه ی خدمت ندارند. مصرف ماری جوانا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا قانونی می شود و استان های مختلف برای نهادهای مختلفی مانند پلیس قوانین مختلفی را در نظر گرفته اند. در این میان ظاهرا تورنتو یکی از سخت ترین قوانین را برای افسران پلیس دارد.

 

 

مارک ساندرز می گوید این تصمیم بعد از مشورت با پزشکان گرفته شده است. تاثیر ماری جوانا تا ۲۸ روز در بدن می ماند و در این مدت پلیس ها امکان تصمیم گیری درست و عملکرد دقیق ندارند و این عدد به توصیه ی جامعه ی پزشکان و روانشناسان به دست آمده است و پلیس تورنتو تصمیم دارد که از آن پیروی کند.

مقررات بررسی این که آیا پلیس ها ماری جوانا مصرف کرده اند یا خیر، قرار است مانند الکل باشد به این معنی که اگر دلیل کافی برای شک کردن وجود داشته باشد از افسر مربوطه تست مخدر گرفته می شود.